Politimann ble spyttet i ansiktet av Østensjø-mann (32) som sa han hadde hiv

Politimannen opplevde det som en belastning å vente på svar på hiv-testen.