Gå til sidens hovedinnhold

Politisk ansvar for naturperlene i Søndre Nordstrand

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fint å bo i en bydel der innbyggere viser et sterkt lokalt engasjement! Mange i Søndre Nordstrand ivrer for nærområdets beste og tar kontakt med meg for å høre om ikke bydelsutvalget kan ordne opp. Lokalbefolkningens aktivitet er bra, for det gir meg samtidig en mulighet til å fortelle hvor det politiske ansvaret ligger. La oss se på fem aktuelle saker i bydelen:

Det første eksemplet er trefellingen i et lite skogsområde på Holmlia. Slike skogsområder er små perler som kalles 100-meter-skoger. Line S. Flottorp reiste saken i Dagsavisen og fikk svar av byråd Hanna E. Marcussen 8. mai. Marcussen skriver «Denne saken skulle vi ha håndtert på en bedre måte, og dette beklager jeg, både på vegne av meg selv, byrådet og Oslo kommune».

Les også

Lei av kø for å parkere ved Grønmo? Du finner en helt ny parkeringsplass et golfslag unna den gamle

Med tanke på hvordan Oslo kommune styres, er trefellingen interessant. Byråd Marcussen svarer fordi hun er politisk ansvarlig for Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som disponerer området der trærne stod. Oslo kommunes over 50.000 ansatte har et byråd med åtte byråder pluss byrådsleder som øverste ansvarlige. Byrådet utøver den daglige styringen og står ansvarlig overfor Oslos øverste organ, bystyret. Trefelling og andre konkrete handlinger kommer ikke (ofte) opp til behandling på byrådsnivå i Oslo rådhus.

Det andre eksemplet er knyttet til Hvervenbukta, en annen av bydelens perler. Der fløt søppelet etter en nydelig pinsehelg. Søppeltømmingen her og andre offentlige steder er det Bymiljøetaten (BYM) som er ansvarlig for. I pinsen parkerte for øvrig biler der det var mulig. BYM er også ansvarlig for parkering og sier at biler ikke skal stå plenene. BYM sorterer under byråd Arild Hermstad fra MdG som er byråd for miljø og samferdsel.

Det tredje eksemplet er campingplassen i Hvervenbukta. Campingen har vært stengt i fem år. Mener du noe om camping i Hvervenbukta? Da kan du vite at EBY er riktig adressat, og ja, EBY er i Hanna Marcussens politiske portefølje.

Les også

Campingplassen ved Hvervenbukta har stått tom i fem år - nå skal skjebnen avgjøres

Det fjerde eksemplet er planene om en mulig båthavn på grensa mellom Oslo og Nordre Follo. Ansvaret for den saken har BYM, og ja, byråd Arild Hermstad fra MdG.

Et femte eksempel er området som dekkes av det tidligere deponiet på Grønmo. Dette området er fra våren 2020 regulert om til friområde. Området disponeres av EBY, som - helt riktig - sorterer under byråd Hanna Markussen fra MdG.

Les også

Fra søppeldynge til grønn oase på Grønmo: - Vi håper området fylles opp med folk og aktiviteter

Det som er så bra med disse fem sakene, er at de får fram engasjementet hos innbyggerne i Søndre Nordstrand. Samtidig belyser sakene det snevre politiske ansvar bydelsutvalget har for naturperlene i egen bydel, selv om større saker vanligvis kommer på høring.

I BU er vi 15 folkevalgte politikere som vil det beste for bydelen vår. Men reglementet for bydelene sier at bydelsutvalgets politiske ansvar er å vedta budsjett og å føre tilsyn med bydelsadministrasjonen og desentraliserte kommunale oppgaver. De ansvarlige byrådene er ansvarlige, men ansvarlige overfor bystyret. Reglementet for bydelene har forøvrig bystyret bestemt, etter forslag fra byrådet.

Les også

Nå er vannet i Hvervenbukta friskmeldt

Les også

Bytter ut sand i Hvervenbukta