Boligprisene sank med 0,9 prosent på landsbasis i desember 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. I Oslo steg prisene med 0,1 prosent i desember, og korrigert for sesongvariasjoner ble det en marginal nedgang på 0,3 prosent.

– Det kraftige fallet i boligprisene vi har sett siden gjennom høsten avtok i desember med et fall på 0,9 prosent. Sesongkorrigert innebar dette en liten oppgang i boligprisene i desember på 0,2 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Eiendom Norge, som presenterer den ferske statistikken, har tro på at prisene vil stige svakt i begynnelsen av 2023, før man igjen får en nedgang.

– Vår prognose for 2023 er en svak utvikling boligprisene, spesielt i første halvår, som i sum gir en nedgang på -3,5 prosent ved utløp av året. Like fullt venter vi en oppgang i boligprisene i januar som normalt, men den såkalte januareffekten vil trolig bli svakere i år enn tidligere år, sier Lauridsen.

Kraftig prisøkning i 2022 før fallet

– Det har vært store svingninger i boligprisene i 2022. Først med historiens sterkeste oppgang i første kvartal utløst av den nye avhendingsloven. Siden med det kraftige fallet i boligprisene fra og med september i kjølvannet av Norges Banks renteøkninger, sier Lauridsen.

Det endte totalt sett med en økning av prisene på landsbasis på 1,5 prosent i 2022.

– Med en inflasjon på rundt 5–6 prosent innebærer dette et fall i realboligprisene.

Snittpris på 5,75 millioner

I løpet av 2022 steg boligprisene i Oslo med 1,8 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Oslo er nå 5.752.224 kroner. Boligprisene i hovedstaden har steget med 30,7 prosent de siste fem årene og i løpet av ti år har prisene økt med 74,8 prosent.