Pubeier Tom hos Olsen på Bryn har ventet åtte måneder på byrådens klagebehandling: Nå er han nær konkurs

Av

– Nå går det rett til helvete snart.