Jeg observerer at det er adskillige protester mot refusjonskravet i fortaussakene på Nordstrand. Jeg har stor forståelse for at de berørte huseiere motsetter seg de høye kostnadene, som antakelig kan gjøres lavere om det innhentes flere tilbud og kriteriene for anskaffelsen blir saumfart.

Kommunen, utbyggere og de berørte huseierne bør komme til et kompromiss for å fordele kostandene i denne saken. Årsaken til at de berørte huseierne bør ha en betalingsvillighet er fordelen ved at det blir etablert fortau og at de lufthengte ledningene samtidig blir lagt i bakken.

Når det etableres fortau i gata får man bukt med gateparkeringen, som er blitt et betydelig problem spesielt i gatene nord for Sæterkrysset. Det er meget mer tilfredsstillende å spasere på et fortau enn i gata mellom parkerte biler. Det er meget bedre for øyet å spasere i en gate der hvor kablene er nedgravet enn hvor luften er forurenset av lufthengte bredbåndskabler.

Jeg oppfordrer derfor partene til å forhandle seg til lavere kostander og å dele kostnadene for dette løftet som vil oppnås i berørte gatene.