– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

Under kveldens pressekonferanse kom det nye tiltak.

Fjerner skjenkestoppen delvis

Regjeringen fjerner delvis den nasjonale skjenkestoppen. Det blir nå lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23.

Det opplyste regjeringen på torsdagens koronapressekonferanse.

Tidligere på dagen rådet Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Karanteneregler

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså de som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

– Det vil da være viktig at den enkelte selv observerer symptomer i ti dager. Testing er et like godt tiltak som karantene når det gjelder smittevern, men testing er mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for den enkelte, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun sier at det vil bli lagt opp til at også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person også skal få karantenen erstattet av et testregime på sikt, men at det først må sørges for at kommunene har nok tester og får på plass system for å dele ut tester til husstander.

Hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det, fastslår regjeringen.

De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Helsemyndighetene anbefalte å beholde tiltaket. De mener det virker godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripende.

Andre lettelser

Innendørs blir grensen på 200 personer med faste sitteplasser, men forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

Dersom det ikke er faste plasser økes antalllsbegrensningen til 30 personer, opplyste regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt, har regjeringen bestemt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

Det meldte regjeringen på torsdagens pressekonferanse.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig for barn og unge under 20 år.

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Der vil det fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand innendørs.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

– Framover vil smitten eller alt å dømme øke raskt. FHI er veldig tydelig: Smittetoppen ligger foran oss. Jobben blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin innledning av pressekonferansen.

Skole og barnehage

Det blir slutt på undervisning på rødt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen, heter det i tiltakene som regjeringen kom med torsdag kveld.

Regjeringen opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler å beholde nivået der smittenivået tilsier det.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk, heter det i regjeringens nye tiltak.

Kommunene skal justere tiltaksnivået etter den lokale smittesituasjonen.

– Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå, fastslår regjeringen.

Så mange kan du ha på besøk

Regjeringen beholder meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

Det kom fram på regjeringens koronapressekonferanse torsdag. Regjeringen anbefaler alle å tenke gjennom hvor mange nærkontakter de har samlet sett.

– Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, heter det i anbefalingene.

Det anbefales også god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Regjeringen beholder også anbefalingen om å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.