Rema 1000 vil bygge boliger og butikk på Holtet

Rema 1000 eier to eiendommer i Marienlundveien på Holtet, som i dag leies av Sporveien som anleggstomt. Når denne rigges ned kan Rema gjøre alvor av planene om å bygge boliger, og kanskje butikk, på tomten.