Riksmekler Mats Wilhelm Ruland bekrefter overfor NTB at han har bedt partene om å stille i et møte hos ham onsdag.

– Bakgrunnen er at konflikten har pågått i noe tid. Det er en stor konflikt som rammer tredjepart. Jeg ønsker en status fra partene og vil høre om det er grunnlag for å gjenoppta meklingen, sier han.

Ruland understreker at det ikke er partene som har tatt initiativ til møtet, men at det kommer fra ham og er begrunnet med omfanget på konflikten og smittesituasjonen.

Søndag 20. september ble det brudd i meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

Alle partene bekrefter overfor NTB at de deltar i møtet. Det er gått over en uke siden bussjåfører i Viken og Oslo gikk ut i streik, og store deler av kollektivtrafikken ble lammet.

I helgen ble streiken trappet opp, og ytterligere 4.500 bussjåfører sluttet seg til de 3.800 sjåførene som allerede hadde lagt ned arbeidet.