Gå til sidens hovedinnhold

Rødt: Boliger for folket - ikke for millionærene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbyggingen av området mellom Lambertseter senter og Karlsrud ligger noen år fram i tid. Planleggingen har såvidt startet.

Det er flere grunneiere til denne 100.000 kvm. store tomten. Opprinnelig ønsket de private grunneierne å bygge blokker opp til 19 etasjer, men dette ble stanset av kommunen som bestemte at området skal være gjenstand for såkalt områderegulering.

Et sted mellom 1200 og 1500 boliger kan det bli på dette området om noen år. Risikoen er stor for at disse boligene blir så dyre at det kun er folk som kan selge sine store villaer på Nordstrand og unge med svært rike familier, som vil ha råd til å kjøpe seg en bolig her.

Rimelige boliger

Vi i Rødt Nordstrand vil kjempe mot en slik utvikling. Derfor vil vi kreve av tomteeiere som OBOS og Oslo kommune at store deler av boligmassen må omfattes av det som kalles den tredje boligsektor.

I Wien, Zürich og København har de hatt en tredje boligsektor lenge. Mennesker med lav inntekt og uten mulighet til å betale millionbeløp kan leie en bolig som senere kan kjøpes til "kostpris".

Hele tanken med en tredje boligsektor er at dette skal være en non-profitt sektor, med flere ikke-kommersielle aktører.

Tredje boligsektor

I dag har vi to boligsektorer, en markedsbasert eiesektor og et større privat utleiemarked.

Rødt vil opprette en boligsektor utenfor markedet og gi Husbanken økonomisk mulighet til å finansiere bygging av nye boliger, gjennom boligbyggelag som også har gjenkjøpsplikt.

Gjenkjøps- og salgsprisene skal ikke være styrt av markedsmekanismer og overbudskonkurranser, men ta utgangspunkt i opprinnelig kjøpspris pluss prisregulering basert på konsumprisindeksen.

Flere verktøy

Forskerne Gro Sandkjær Hansen og Berit Nordahl ved OsloMet la i høst fram et prosjekt som evaluerer plan- og bygningsloven og handlingsrommet for boligplanlegging i loven.

De konkluderte med at Plan- og bygningsetaten per nå har flere verktøy for å sørge for satsning på sosial boligbygging i hovedstaden, men at etaten trenger flere muligheter til for eksempel å pålegge utbyggere å sette av deler av nye prosjekter til allmennboliger.

Et første skritt på veien til sosial boligbygging i Oslo kan være å etablere et eget kommunalt bygge- og utleieselskap for alle de som ikke kommer inn på boligmarkedet. Dette vil nok ikke komme på plass før byggingen på Lambertseter starter.

Vi mener at kommunen må presse OBOS og de andre private utbyggerne slik at minst 25 prosent av boligene skal være utleieboliger eller boliger som selges etter non-profitt- prinsippet.

Når Rødt blir representert i Nordstrand bydelsutvalg fra høsten, er dette en viktig sak vi vil kjempe for.