Gå til sidens hovedinnhold

Rødt Nordstrand: Det er på tide med et retningsskifte for Obos - med fokus på alle oss som bor her

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er katastrofeberedskap i Obos-ledelsen. Konsernsjef Daniel Siraj og resten av ledelsen har prøvd å slå ned et engasjement hos medlemmene, men dette har slått voldsomt tilbake på dem selv. I år var det, for første gang på lenge, en god del Obos-medlemmer som engasjerte seg og meldte seg til generalforsamlingen. Mottrekket til konsernledelsen var å oppfordre ansatte om å melde seg som «hussøkere», og det har de gjort. Mange av de ansatte som har meldt seg er i ledende posisjoner i Obos og stiller på generalforsamlingen som «hussøkere» - alle oppfordret av ledelsen fordi de er redde for hva vanlige medlemmer kan komme til å vedta på generalforsamlinga.

I løpet av det siste året har Obos solgt 182 leiligheter til en utleieaktør, med såpass uklart trav fra flere parter at styret til slutt måtte bestille en granskning. Hvorvidt det var korrupsjon er uklart, men at det var i direkte motstrid med Obos’ formål om å bygge boliger for medlemmene sine er helt klart. Obos har også brukt store summer, trolig i hundremillionersklassen, på å ekspandere og lage Obos Sverige, selv om ingen var medlem av Obos for å kjøpe bolig i Stockholm. Obos er en av de største aktørene på boligmarkedet i Oslo – og selv om de i prinsippet skal ha en annerledes profil enn utbyggere med rent profittmotiv – så er Obos i dag blitt svært vanskelig å skille fra alle de andre.

I den største utbyggingen lokalt i vår bydel, i industri og næringsbeltet mellom Karlsrud og Lambertseter, er Obos en av grunneierne. Her satt kommunen foten ned for noen år siden og bestemte at hele området skulle reguleres – og at det skulle være stor grad av medvirkning fra oss som bor her. Selv om man kan kritisere Plan- og bygningsetaten (PBE) for å ikke være verdensmestere i medvirkning, har de prøvd. Og det har Obos sittet i forsetet for å kjempe mot.

I et brev fra alle grunneiere i 2020, signert av Obos’ direktør for utvikling og bygging, Geir Graff-Kallevåg, skrev de at Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke inkluderte dem nok i arbeidet med reguleringen. De klagde på at grunneiernes meninger er «blitt sidestilt med nabomerknader og interesseorganisasjoner, som primært skal holdes informert i en slik prosess». De var så misfornøyde at de trua med å trekke seg fra bindende avtaler med kommunen, for å få det mer slik som de ville og mindre slik PBE mener god byutvikling skal skje og slik vi som bor her ønsker.

At Obos mener at naboer primært skal holdes informert, er ikke hva man burde kunne forvente av en organisasjon som er «forpliktet til å virke til fordel» for medlemmene. Flere av borettslagene som er i nærheten av utbyggingsområdet, og som kommer til å bli påvirka er borettslag fullt av Obos-medlemmer. Det samme sees i Våronnveien på Manglerud, hvor Obos turer frem uten å en gang høre på medlemmene som allerede bor der.

Les også

Beboerne på Manglerud føler seg overkjørt av Obos: – Total mangel på eierstyring

Obos er mer opptatt av å spille ball og være en av dem som vil ha tettere og høyere hus med små leiligheter enn å høre på oss som bor her. På Lambertseter-Karlsrud MÅ det legges til rette for høy utnyttelse, sier Obos, som selvsagt var med på det første utspillet om 19 etasjers tårn i området.

Obos vil heller ikke forholde seg til faglige råd. Grunneierne klager sin nød over at PBE hadde hatt et møte med Byantikvaren hvor de ikke var invitert. Det er verdt å merke seg at allerede ved starten av dette arbeidet varslet Byantikvaren at Cecilie Thoresens vei 5-7 (som er eid av Obos) var på vei til å bli oppført på gul liste. Dette vil jo selvsagt Obos helst ikke ha noe av, og derfor prøver de å kreve at de skal få være med på møter mellom faglige instanser og reguleringsmyndighet. Som PBE helt riktig svarer: «Det ville være helt feil å invitere noen med partsinteresse i et slikt møte». At Obos later som de ikke skjønner det viser en arroganse uten like – det virker som de mener de kan kreve seg større innflytelse.

Det brenner i Obos av mange grunner. En av grunnene er at medlemmene ikke lenger ser forskjell på Obos og andre utbyggere – når det skal være en forskjell. En annen grunn er at medlemmene er lei av at Obos ikke bare er lik andre utbyggere når det gjelder hvor lite de ønsker å involvere oss alle i byutviklingen, men at Obos er pådrivere for at naboer «primært skal holdes informert».

Det er på tide med et retningsskifte for hele Obos. Og det er på tide at Obos ser på sin rolle i Lambertseter-Karlsrud utbyggingen på ny frisk – med fokus på alle oss som nå bor her, hva vi ønsker og hva som trengs. Obos var helt sentral da Lambertseter ble til – med masse grønt, mye luft og lave blokker. De kan fremdeles sørge for at Lambertseter ikke bare tar vare på sin historie – men beholder det som er bra her og at det er folk som bor her som i størst grad skal bestemme hvordan nabolagets framtid skal se ut.

Herved oppfordrer vi Obos til å holde medvirkningsmøter med både medlemmer og ikke-medlemmer utover den medvirkningen som organiseres av kommunen. Hva sier du, direktør Graff-Kallevåg? Tør dere organisere møter for å høre på alle Obos-medlemmene og Obos-borettslagene som er i nabolaget? Tør dere invitere Lambertseter Historieforening for å høre hvilke historiske verdier som bør tas med i betraktning? Eller skal dere bare fortsette som førstestyrmann i utbyggermaskineriet som helst ser at vi «primært skal holdes informert»?

Les også

Obos-sjefen om medlemsopprøret og utviklingen av Lambertseter: – Må være høy utnyttelse