Gå til sidens hovedinnhold

Rødt Nordstrand svarer Kråkenes (Ap): Nei til all videre utbygging av Ekebergsletta - i KFUM får ikke alle være med på leken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 24. august hadde Rødt Nordstrand et innlegg som klart og tydelig argumenterte mot KFUMs planer om utbygging av Ekebergsletta.

Rødt på Nordstrand har hele veien vært motstander av videre utbygging av Ekebergsletta. Det var vi også da dette spørsmålet kom opp før kommune- og bydelsvalg i 2015. Før valget den gangen garanterte Rødt, sammen med AP, SV, MDG og Venstre at partiet ville stemme mot all videre utbygging av Ekebergsletta.

Grunnen til dette er at vi mener at Ekebergsletta, ved å være et åpent og tilgjengelig friluftsområde for alle, har en unik verdi for bydelens og Oslos befolkning. Her kan alle komme for å slappe av, sykle, jogge, gå på ski, fly med drage, spille cricket, mosjonere m.m – helt gratis!

Ekebergsletta er vårt felles grøntområde, og Rødt ønsker at det skal fortsette å være slik. Derfor kjemper vi mot alle kommersielle interesser, også når de kommer i form av idrettsklubber, som litt etter litt overtar større og større deler av sletta vår. Siden midten av 80-tallet er blant annet grusbanen omgjort til inngjerdet kunstgress og KFUM har bygget en stor hall. I tillegg er det bygget ytterligere tre kunstgressbaner. Det er denne bitvise og gradvise overgangen fra fellesskapets eiendom til privat eiendom Rødt er sterkt i mot.

Den 4. september skal Oslo bystyre behandle KFUM Eiendom AS’ planforslag for videre utbygging på Ekebergsletta. I 2015 gikk AP, SV og MDG fra valgløftet sitt så snart de hadde dannet byråd. Bare Rødt og Venstre sto ved løftene sine. Nå ser det ut som om det samme vil gjenta seg den 4.september; bare Rødt og Venstre kommer til å stemme nei til mer privat utbygging av Ekebergsletta.

I Nordstrands Blad den 30. august kommer Arbeiderpartiets 16. kandidat til Nordstrand bydelsutvalg, Asgeir Rolf Gundersen Kråkenes, med et motinnlegg til Rødt Nordstrands innlegg under tittelen «Idretten bygger ikke ned Ekebergsletta, de får flere med på leken!»

Les også

Idretten bygger ikke ned Ekebergsletta, de får flere med på leken!

 

I sitt innlegg gir Kråkenes en rørende beskrivelse av hvor fortreffelige KFUMs utbyggingsplaner er. Ikke minst trekker han frem hvor fantastisk dette vil bli for barn og unge i bydelen vår. At Kråkenes er positiv til sin egen klubbs planer er kanskje ikke så underlig.

Av innlegget fremgår at Kråkenes har vært et engasjert og aktivt medlem av KFUM i lang tid. Det Kråkenes imidlertid underslår er at ikke bare Rødt, men også en god del andre har åpenbare innvendinger mot KFUMs utbyggingsplaner. Hvis Kråkenes ikke er kjent med disse, kan jeg anbefale ham å lese de 32 høringsuttalelsene som er kommet til KFUM Eiendom AS sitt planforslag. En oppsummering av uttalelsene kan leses i Plan- og bygningsetatens planforslag for utvidelse av dagens KFUM-anlegg, jf https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2019_06%2F1314928_1_1.pdf

I sitt innlegg uttaler Kråkenes «Det er ingen overraskelse at partiet Rødt faller for fristelsen når de får muligheten til å vifte med setninger som «kommersialisering av felleskapets eiendom», om så på syltynt grunnlag.»

Videre uttaler Kråkenes «BSK og idrettskretsens anlegg skal komme akkurat de samme gruppene med unger til gode og sørge for at enda flere barn får muligheten til å bli en del av dette fellesskapet. Hvilken breddeidrett skal ofres? Hvilke areal skal beslaglegges til fordel for en privat elite? Jeg forstår det bare ikke.»

Siden Kråkenes åpenbart ikke forstår innvendingene Rødt kommer med i sitt innlegg, vil kanskje dette utdraget fra høringsuttalelsen til "Ekebergsletta for alle" bidra til større forståelse:

«Det er skapt et bilde av at dette er utbygging som kommer barn og unge til gode. Realitetene er imidlertid at store deler av arealene er planlagt brukt til kontorer, undervisning, sykehus/helsesenter og annen kommersiell virksomhet. En stadion med 3000 tribuneplasser er bygget for toppfotball. Dette har ikke noe å gjøre med behov for barn og familier. Dette handler om nærings- og klubbutvikling og eliteidrett. De delene av utbyggingen som har aktiviteter som skal være åpen for alle er ikke sikret i forslag til reguleringsplaner og bør sikres i videre arbeid: badeanlegg, tilgang til takene og aktivitetene det legges opp til der, opparbeidelse av torg 1 og Torg 2.»

Noe lignende uttaler "Bekkelagshøgdas Vel": «Bekkelagshøgda Vel synes dagens forslag er altfor omfattende i forhold til intensjonen. KFUM hevder at anlegget skal hjelpe med plassutfordringer for masseidretten for barn. Planene gir ikke flere fotballbaner til barn og unge, ei heller idrettsplass, som er en av utfordringene. Derimot planlegges det treningssenter, svømmehall, barnehage og kontorer som ikke hjelper barna som spiller fotball i KFUM.»

Det er altså ikke bare Rødt som ser dette som en kommersialisering av fellesskapets eiendom, en setning Kråkenes mener Rødt «vifter» med. Dersom Kråkenes ikke er kjent med dette allerede, kan det opplyses at Rødts motstand mot kommersialisering av fellesskapets eiendom ikke er en frase. Det er politikken vår.

Og Rødt er ikke bare imot kommersialisering av felleskapets eiendom. Vi er også i mot kommersialisering av idretten, og særlig når kommersialiseringen rammer barneidretten.

Som det fremgår av Kråkenes’ innlegg er ikke Kråkenes bare aktiv innen idrett, han er også aktiv politisk og står på valglista til AP i bydelen. Jeg antar da at han er godt kjent med det faktum at det i Norge i dag bor over 100.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt. Også i vår bydel bor familier med lav inntekt. Mange av disse barna opplever utenforskap fordi de kommer fra familier med dårlig råd. Utenforskap kan vise seg på mange områder. Ett av dem er i forhold til fritidsaktiviteter. Fordi mange aktiviteter koster penger, blir disse barna i mange tilfelle stående uten fritidstilbud.

Kommersialisering av idretten bidrar vesentlig til at disse barna ekskluderes fra fellesskapet. I sitt innlegg skriver Kråkenes «I år, som tidligere år, brukte jeg og alle andre i BSK en uke av ferien vår på å jobbe dugnad under Norway Cup. For å holde treningsavgiftene lave.» Videre skriver Kråkenes «Planene støtter opp om den arenaen kun idretten klarer å være: en arena der folk møtes på tvers av ulikheter. For å sikre nettopp dette har KFUM, i likhet med andre, ordninger for å bistå klubbmedlemmer med dårlig økonomi for å ikke holde noen utenfor fellesskapet, men for å sikre at de heller er en del av det. Dette er ingen kommersialisering av idretten, det er en satsing på flest mulig barn og unge. Det er ikke et prosjekt for klubbenes eksklusive medlemmer, men heller for å støtte opp om sterkere fellesskap i lokalmiljøet. Dette er ikke anlegg for noen få utvalgte.»

Rødt Nordstrand vet at de kommersielle idrettsklubbene i bydelen vår er svært dyre. Spesielt er barneidretten dyr i forhold til hva du får for pengene (trening en gang i uken, i 45 minutter, med en mer eller mindre proff trener). Vi ønsket derfor å sjekke hva det koster å delta på barnefotball hos KFUM nå. Det er mulig vi er dårlige til på finne fram på nettsider, men vi fant ingen prisoversikt noe sted på KFUMs hjemmeside, jf https://www.kfum-kam.no/portal/arego/club/424/news/9406470.

Det vi imidlertid fant i et av våre gooogle-søk var en undersøkelse hvor de ti største klubbene innen barne- og ungdomsfotball var blitt spurt hva det koster å spille fotball hos dem, både for barn og ungdom. Klubben som kom ut som aller dyrest var KFUM, jf https://www.dinside.no/fritid/den-dyreste-klubben-tar-4100-kroner-for-fotballtrening-for-barn-mens-den-billigste-tar-1075-kroner/68648260. Et års fotballkurs for en 9-åring kostet 4100,- hos KFUM. Undersøkelsen ble gjort i 2017. Jeg antar at prisene ikke er gått ned siden 2017. Det hadde vært interessant hvis Kråkenes kunne opplyse hvor mye et tilsvarende kurs koster i 2019? Det gir også grunn til å stille spørsmål ved den økonomiske siden ved driften hos KFUM, hvis man ser seg nødt til å ta over 4000,- kroner for et barnefotballkurs for å få virksomheten til å gå rundt. Hva går alle pengene til?

Så til tross for Kråkenes’ og de andre BSK-medlemmenes innsats under Norway Cup har man altså ikke klart å senke treningsavgiften lenger ned enn til 4100,- (i 2017) for et års barnefotballkurs hos KFUM. For en god del familier vil dette være for dyrt. Resultatet blir at noen barn blir holdt utenfor fellesskapet. Etter Rødts oppfatning er dette en side ved KFUMs virksomhet som bør gi grunnlag for bekymring. Også for Kråkenes som representant for Ap bør dette bekymre. I 2007, 2009, 2013 og 2017 var Aps slagord «Alle skal med».

I KFUM får ikke alle barn bli med. I KFUM får ikke alle være med på leken, slik tittelen på Kråkenes’ innlegg sier. Det er bare barn som har foreldre med nok penger som får være med å leke i KFUM.

Slik vil ikke vi i Rødt ha det! Rødt ønsker i stedet mange flere kommunale gratisaktiviteter som alle barn og unge kan delta på, på lik linje. Ikke at de kommersielle aktørene i sin «godhet» skal gi tillatelse til at de med dårlig råd kan delta - etter søknad om lavere medlems- og treningsavgift.

I Rødt vil vi ikke at folk skal stå med lua i hånda – og aller minst barna! I Rødt mener vi «alle» når vi sier at «alle skal med». Fordi fellesskap fungerer!

Idil Ali-Osman, Rødts 1. kandidat til Nordstrand bydelsutvalg
Erik Hollie, Rødts 2. kandidat til Nordstrand bydelsutvalg
Tone Hoffmann, Rødts 5.kandidat til Nordstrand bydelsutvalg

Les også

Venstre vil bevare Ekebergsletta

Les også

KFUM Arena må bygges