Ljan skole har en praksis med å bryte opp klasser etter hvert skoleår, for så å sette sammen klassene på nye måter etter sommerferien. Nå er vi igjen på slutten av et klasseår, og mange barn gruer seg til å få vite de nye klassene de skal starte i etter sommerferien. Kommer jeg sammen med vennene mine?

Vi er foreldre til barn på barneskolen som er bekymret for hva skolens hyppige lærerbytter og hyppige rulleringer av klasser fører til av utrygghet hos våre barn. Skolen er opptatt av å dele opp stabile og trygge vennskapsrelasjoner med hensikt i å skape fleksibilitet hos elevene, og vi lurer på hvorfor. (Er fleksibilitet viktigere enn trygghet? Og skaper hyppige endringer fleksibilitet hos barna?)

Les tilsvar på dette innlegget fra rektor på Ljan skole her!

Fremfor å løse opp relasjonene mener vi vennskapene barna danner bør anerkjennes og sees på som ressurser. Det er ingenting som tyder på at nye vennskap oppstår ved å splitte etablerte vennskap.

Vi ønsker faglige grunner til hvorfor skolen har denne praksisen. Dessverre har ikke skolen gitt noen gode svar på dette. Dette er en ordning skolen har hatt i mange år, og mange, både foreldre og lærere, har uttrykt bekymring for den. Hovedargumentet skolen bruker for å begrunne praksisen er nettopp at ordningen har vært i bruk i mange år. Når vi etterspør de pedagogiske og faglige begrunnelsene, får vi til svar at «vi er fagfolk». Er det en faglig begrunnelse å være fagfolk? Vi lurer på hvor forskningen som kan vise til at dette er en god metode for læring foreligger.

Skolen fremsnakker foreldresamarbeid, men når vi setter spørsmålstegn ved skolens praksis og kjenner på bekymring, møtes ikke dette på en god måte. Det er som om ordningen «sitter i veggene» og ikke er mulig å rokke ved.

Et godt læringsmiljø opptrer ikke i et vakuum. Vi vet at det viktigste for å tilegne seg kunnskap er trygghet. Hvorfor er da gamle vaner uten forankring i verken forskning eller fag, viktigere enn trygghet?

Vi er urolige for at skolens forventninger og krav til elevenes tilpasning vil gå bekostning av deres behov for stabilitet, kontinuitet og trygghet knyttet til læring, utvikling og skolemiljø. Behov som nå oppleves ekstra prekære etter to år med pandemi der barnas hverdag stadig ble utfordret på nettopp disse punktene.

VÆR SÅ SNILL OG IKKE ØDELEGG TRYGGE, GODE VENNSKAP!

Les også

Rektor på Ljan skole svarer på kritikken mot rullering av skolens klasser