– Rus og omsorgssvikt tar ikke pause under korona, sier barnevernssjefen på Nordstrand

– Vi må bli flinkere til å fange opp og snakke med barn som har det vanskelig, sier seksjonssjef for barnevern i Nordstrand bydel, Bernt Hovind.