Rustad skole kan få paviljong, men ikke til skolestart i år

Alle høstens førsteklassinger som sogner til Rustad skole får plass på nærskolen sin.