Det har oppstått en spontanaksjon på Abildsø og Langerud for å få ekspressbuss til byen. Bakgrunnen er fortvilelse og irritasjon over store forsinkelser og lav punktlighet og 70 bussen, som betjener vår bydel.

Ifølge rutetabellen skal bussen bruke 18 minutter fra Abildsø til Tollboden, noe bussen ikke gjør.

Under «normale» trafikkforhold bruker bussen gjerne 25 minutter til byen. I rushen er det ikke uvanlige at den bruker 35, noen ganger hele 40 minutter.

Til sammenlikning bruker ekspressbussen fra Holmlia (80E) 19 minutter på å kjøre til Jernbanetorget i eget bussfelt, en reise som er neste dobbelt så lang. Trikken fra Jar bruker 19 minutter til sentrum, på et strekk som er mye lengre.

 

En av hovedårsakene til forsinkelsene, er at 70-ruta dekker et for stort befolkningsområde. I tillegg til å betjene Abildsø, Smedberg og Ryen, dekker 70-ruta hele befolkningen langs Svartedalsveien og Konowsgate. Ofte er bussen full av folk allerede på Ryen, før den kjører ned Svartedalsveien. Da blir bussen så forsinket at den blir tatt igjen av ruta som kommer bak.

I tillegg er framommeligheten langs ruta dårlig. Det er mye kø, ingen bussfelt, og om vinteren sliter bussen med å komme opp bakkene.

For oss som bor i bydel Østensjø, er ikke dette holdbart.

70-bussen er vår eneste direkteforbindelse til sentrum. Vi krever derfor opprettelsen av en ekspressbuss (70E) som kjører Enebakkveien, før den tar Operatunnelen og Håkon den 5s gate til sentrum. Nesten 400 mennesker har skrevet under på et opprop om dette.

Vi er glad for at Nordstrand Blad har skrevet om saken. Mer forundret er vi over svaret Ruters kommunikasjonsrådgiver Knut Martin-Løken gir.

 

For Løken vet noe vi som bor på Abildsø ikke vet: Ifølge Løken bruker 70-bussen bare 19 minutter til sentrum. Det var da merkelig, all den tid vi som bruker bussen daglig vet at den oftest bruker 30-35 minutter en vei?

Løken snakker selvfølgelig mot bedrevitende. Framfor å sette seg inn i saken før han svarer, har han bare kikket på rutetabellen og ment at den gir en riktigere beskrivelse av virkeligheten, enn våre samlede erfaringer. Men alle som kjører denne bussen, enten de er sjåfører eller passasjerer, vet, jo selvfølgelig at tabellen lyver.

70-bussen ligger på klagetoppen hos Ruter.

Det er en befolkningseksplosjon i Østensjø bydel, og 70-bussen tilfredsstiller ikke dagens, langt mindre framtidens behov. Det framkommer også i informasjon fra Statens Vegvesen som fastslår at bussene i våre bydel har ”store forsinkelser i rushtiden og lav punktlighet.”

Flere velger å kjøre, framfor å ta buss, noe som fører til enda tettere trafikk og enda dårligere framkommelighet for bussen. Når det heller ikke fins kollektivfelt langs ruta, sier det seg selv at det blir forsinkelser.

Vi forventer at Ruter tar denne situasjonen på alvor, og at de, med respekt å melde, gir oss et svar som er fundert i virkeligheten, på hva de tenker å gjøre.