Ved å sitte skulder ved skulder, er det mulig å begrense ansiktskontakt, noe som er viktig for å begrense smitte.

Helsedirektoratet har revidert veilederen «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)». Der angis en gradering av smitteverntiltak, basert på en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Kollektivtrafikken i Norge er nå på gult nivå. Det er fremdeles anbefalt å holde avstand, men bruk av sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser for å begrense kontakt ansikt til ansikt, skriver Ruter i en pressemelding.

Ruter vil gradvis tilpasse nye smitteverntiltak om bord, i tråd med bransjens vurdering av revidert veileder. For å spre passasjerene, åpner Ruter derfor for å ta i bruk flere seter for å begrense ansikt til ansikt-kontakt. Antall sitteplasser vil dermed øke, mens antall ståplasser fortsatt vil være redusert.

Øker kapasiteten

Fjerning av setemerkingen øker kapasiteten til 60-70 prosent. Med dagens merking er kapasitetsutnyttelsen ca. 38 prosent på trikk og T-bane og ca. 50 prosent på bussene.

Merkene på de første seteradene på buss og trikk skal beholdes av hensyn til smittevern for fører. Det blir hengt opp nye plakater med oppdaterte retningslinjer om bord.

Selv om det blir flere sitteplasser om bord, er det viktig at passasjerene unngår ansiktskontakt, ved å spre seg i transportmidlene og velge sitteplasser fremfor ståplasser. Ruter ber alle kollektivreisende om å holde avstand, både på holdeplassen og om bord. Dersom alle sitteplasser er i bruk, og det allerede står folk på de oppmerkede plassene, oppfordres reisende til å vise hensyn, gå av og vente på neste avgang.

De oppdaterte retningslinjene er:

  • Alle seter er tilgjengelig unntatt seter ved fører
  • Spre dere mest mulig
  • Benytt sitteplasser før ståplasser
  • Unngå kontakt ansikt til ansikt
  • Hold fortsatt avstand
  • Vis hensyn
  • Ikke reis hvis du ikke må – ta sykkelen fatt eller gå