Ruter gjennomfører den årlige prisøkningen i januar for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisene økes noe for alle billettyper, og samlet utgjør økningen tre prosent av Ruters billettportefølje, skriver trafikkselskapet i en pressemelding.

Prisen for en forhåndskjøpt enkeltbillett i én sone øker fra 36 til 37 kroner. Månedskort for én sone vil koste 770 kroner, mot 750 kroner i dag.

– Billettinntektene er viktige for at vi skal opprettholde dagens tilbud, og derfor justerer vi prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Kollektivtrafikken i hovedstadsregionen er blitt kraftig utvidet og har hatt en fantastisk vekst de siste årene. Dette ønsker vi skal fortsette, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i pressemeldingen.