Ruter endrer prisene hvert år, i tråd med generell prisvekst i samfunnet. Årets prisøkning skal tilsvare et snitt på 3,7 prosent for alle billettyper, skriver selskapet i en pressemelding.

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Også kollektivtrafikken har fått økte kostnader slik som mange andre tjenester i samfunnet, sier markedsdirektør i Ruter, Ellen Marie Rogde, i en pressemelding.

Nye priser for sone 1 voksenbillett:

Enkeltbilett: 40 kroner. Øker med 1 krone fra 39 kroner.

24-timersbillett: 121 kroner. Øker med 4 kroner fra 117 kroner.

7-dagersbillett: 335 kroner. Øker med 12 kroner fra 323 kroner.

30-dagersbillett: 853 kroner. Øker med 39 kroner. fra 814 kroner.

365-dagersbillett: 8531 kroner. Øker med 391 kroner fra 8140 kroner.