Det skriver Ruter i en pressemelding torsdag morgen.

Vanligvis går det med om lag 300 liter vann per vask av de 520 bussene som daglig er i drift i Oslo. Årlig tilsvarer dette, grovt beregnet, 55 millioner liter vann.

– Alle har et samfunnsansvar i denne situasjonen. Transportmidlene vil ikke være like rene utvendig, men vi må alle bidra der vi kan for å redusere vannforbruket, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Knapper og ramper vaskes som normalt

På grunn av lite regn og lite snøsmelting har Oslo kommune denne uken sendt ut melding til byens innbyggere der de ber folk om å redusere vannforbruket. Vannstanden i Maridalsvannet, Oslos drikkevannskilde, er nå lavere enn det som er vanlig på denne tiden av året. Om tørken blir langvarig kan det få store konsekvenser.

Ruter skriver i pressemeldingen at kvaliteten på reisen ikke skal påvirkes av at bussene ikke blir vasket.

Det som spares økonomisk på å ikke vaske utvendig vil bli brukt på forsterking av innvendig renhold. Knapper og ramper vil vaskes som normalt. Transportmidlene vil vaskes innimellom, og nivået på vask skal avtales med selskapene som kjører for Ruter.

– Alt vann vi sparer nå, minsker sjansen for vannmangel senere. Jeg er glad for dette initiativet fra Ruter. Vi får tåle å se grå og skitne busser en stund, men heldigvis er de rene inni. Jeg oppfordrer alle til å spare vann – og til å reise kollektivt, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Plan for mindre vannbruk

I tillegg til dette kortsiktige tiltaket jobber Ruter for å redusere bruken av rent vann til bussvask i kommende anbud.

I nye kontrakter belønner Ruter operatører som reduserer vannforbruket, blant annet ved å installere Svanemerkede vaskehaller. Dette betyr at vannforbruket går ned med mer enn 50 prosent per bussvask. Det vil heller ikke være krav om daglig vask av bussene, men at de skal vaskes utvendig når de er skitne.

– Vi har mindre vann enn normalt i vannmagasinene, derfor oppfordrer vi folk til å være ekstra bevisste på vannforbruket, for å unngå at vi havner i en kritisk situasjon. Det monner hvis alle gjør litt, og Oslofolk er gode til å stille opp for fellesskapet når det trengs, sier Stav.

Dette blir neste skritt for kommunen hvis regnet uteblir: – Oslo er svært sårbar