(Nettavisen) Konsulentfirmaet Arthur D. Little og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har i nesten to år jobbet med en omfattende utredning for flere reiseselskaper i Oslo og Viken, blant annet Ruter. Formålet var blant annet å se på nye prismodeller.

Nettavisen har fått tilgang til rapporten, der Ruter i innledningen skriver:

«I anbefalingen skal det vurderes flere alternative pris- og betalingsmodeller, der videreføring av sonebasert modell («nullalternativet») og en distansebasert modell skal inngå blant alternativene som utredes»

Men etter 21 måneders utredning inneholder ikke rapporten noen forslag om nye og mer fleksible billett-løsninger, som har vært ønsket og foreslått av flere eksperter. Dette er for eksempel en form for klippekort eller volumrabatt på enkeltbilletter, fordi de eneste alternativene nå er månedskort og enkeltbilletter:

– De har hatt mye tid på å utrede nye billettpriser. Så er konklusjonen bare at de skal utrede mer. Det er ikke bra nok, sier Seher Aydar, Oslo-representant på Stortinget for Rødt.

– Gått ut på dato

Ruter tapte nesten to milliarder i inntekter i 2020, men dette ser ikke ut til å presse frem nye betalingsløsninger med det første. Koronapandemien har rammet kollektivselskapet hardt, og sammenlignet med 2019, tapte selskapet 40 prosent av inntektene sine – tilsvarende 1,85 milliarder kroner.

Eksperter har de seneste årene tatt til orde for at Ruter må innføre fleksible billettyper.

– Månedskortet har gått ut på dato. Korona synliggjorde for alvor mange av de uheldige sidene ved månedskortet, men mange av ulempene har vært der hele tiden, uttalte Nils Fearnley, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), ved avdeling for mobilitet, til Nettavisen i august i fjor.

Fleksikortene var populære før de digitale billettene tok helt over. Ifølge årsrapporten for 2008 utgjorde fleksikort den gangen hele 30 prosent av Ruters billettinntekter.

Skal utrede mer

Sofie Bruun, pressekontakt i Ruter sier at hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens sonesystem kan utvikles videre med nye billettprodukter.

– Når kan publikum forvente å få kjøpt noe annet enn enkeltbilletter og månedskort?

– Vi ser at det er ønske blant kundene våre om et billettprodukt som er enda mer fleksibelt. Vi er snart klare for å teste ut en mer fleksibel billett, og når vi vet mer hvordan denne både svarer ut kundenes behov og passer med et mer stabilt og forutsigbart reisemønster, så kan vi tilby dette til flere, sier Bruun.

På spørsmål om de vurderer å gjeninnføre det gamle fleksikortet svarer hun at de fortsatt jobber med en tilsvarene digital løsning i appen.

– Ruter har tapt milliarder i billettinntekter, hva vil dere gjøre for å øke inntektene?

– Frem til pandemien, dekket billettinntektene rundt halvparten av Ruters kostnader, mens resten var tilskudd fra Oslo og Viken fylkeskommuner som eier Ruter. Under pandemien har Staten gjennom sine krisepakker dekket opp bortfall av billettinntekter.

Reisemønsteret under pandemien har vært svært preget av anbefalingene til helsemyndighetene og den varierende graden av restriksjoner, påpeker Bruun.

– Det er derfor krevende akkurat nå å skulle innføre fleksible billetter som treffer kundenes behov og samtidig gir den inntekten som er nødvendig for å opprettholde tilbudet, svarer hun.

– Ikke bra nok

Enkeltbilletter fra Ruter har bare blitt dyrere de siste årene og koster nå 39 kroner for en voksen. Rødt mener Ruter umiddelbart kan sette ned prisene, og tror at lavere priser vil få flere tilbake til kollektivtrafikken.

– Vi tror 20 prosent billigere billetter vil hjelpe. I tillegg må man få på plass en rabattordning som gjør at man ikke straffes for å kjøpe enkeltbilletter.

Rødt foreslår en form for «capping», som i praksis betyr at hvis du totalt har kjøpt enkeltbilletter tilsvarende prisen for et månedskort i løpet av en måned, skal du ikke betale mer for enkeltbilletter den måneden.

– De har lovet billigere billetter flere ganger, og det eneste vi ser er at de setter prisene opp. Nå trenger vi denne rabattordningen for enkeltreiser. Man må ikke straffe kundene for å kjøpe feil billett-type. Det handler om å gjøre det enklere for folk, sier Aydar.

– Ruter sier at nye billettformer ikke i lå mandatet for denne utredningen?

- Men da unngår de å forholde seg til utfordringen, som handler om at man har pratet lenge om billettordningene De kunne kommet med løsninger for dette nå. Vi har hatt pandemi i over to år, og snakket om disse billettordningene like lenge. Å få ned prisene er en god løsning for å få folk tilbake til å reise kollektivt, sier Aydar.

Eksperter anbefaler fleksible løsninger

Nils Fearnley, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) har tidligere understreket at det blir vanskelig å stimulere de som av og til tar kollektivt, når prissystemet er så skjevt.

– Jeg tror det er mye å vinne på å gjøre det mer prisgunstig for av og til- gruppen. Vi ønsker mer fleksible billettpriser velkommen, som ikke bare premierer brukere som vet hvor mye de vil reise de neste 30 dagene, har han tidligere uttalt til Nettavisen.

Urban Analyse har blant annet foreslått store endringer for å møte det nye kollektivbildet. De har blant annet foreslått økte priser i rushtiden for å få andre reisende til å velge andre tidspunkter. I tillegg har de ønsket å fjerne honnørrabatt eller andre rabatter i rushtiden.

Tanken er at tiltakene vil senke antall reisene i rushtiden, som i sin tur kan redusere antall busser og tog. Dermed kan kollektivselskapene spare store beløp.

Analysebyrået deler også oppfatningen om nye billettsystemer for dem som reiser av og til.

Flere har endret billettsystemet

En av dem som allerede har tatt oppfordringen på alvor er Vy. Gjennom billettsystemet smartpris belønnes kundene med rabatter.

Systemet belønner kunden med rabatter etter hvor mye man reiser. Fra og med femte billett inntrer en rabatt på 30 prosent, fra ellevte billett får kunden 60 prosent rabatt.

Resten av reisene er gratis så lenge perioden varer. Kollektivselskapet Kolumbus i Stavanger har også endret billettsystemet for å ta hensyn til reisende som bruker kollektivt av og til.