Snart blir Ruter-billetten din dyrere

SKAL KOSTE MER: 28. januar 2018 økes prisene på Ruter-billettene med 5,2 prosent i snitt. Arivfoto

SKAL KOSTE MER: 28. januar 2018 økes prisene på Ruter-billettene med 5,2 prosent i snitt. Arivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra 28. januar 2018 øker prisene på kollektivtrafikken.

DEL

OSLO: Ruter øker sine priser hvert år i tråd med prisutviklingen for kommunale tjenester. Pengene fra billettsalget er frem til nå brukt til å drifte kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Billettinntekter utgjør over halvparten av pengene Ruter har til drift, mens de resterende midlene er tilskudd.

I 2018 vil prisøkningen i tillegg omfatte et ekstraordinært bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner. Totalt øker prisene med 5,2 % i snitt. Se oversikt over de nye prisene nederst i saken.

Neste år skal billettprisøkningen finansiere investeringer til samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus, blant annet Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og styrket kollektivbetjening for nedre Romerike.

Når prosjektene ferdigstilles, vil de gi plass til mange flere kollektivreisende, skriver Ruter i en pressemelding.

LES OGSÅ: Elbussene er nå satt i rute

Forlik om prisøkning

Prisøkningen for neste år skulle vært enda høyere, men bystyrepolitikerne kom til enighet om et kompromiss - halvparten av beløpet på 158 millioner kroner som kollektivreisende skulle bidra med til Oslopakke 3, skal finansieres over Ruters eget budsjett. Dermed blir ikke prisøkningen 2018 like stor for kollektivreisende som opprinnelig tenkt.

- Byrådet ønsker å sikre at kollektivtrafikken har billettpriser som er konkurransedyktig mot privatbilen. Derfor foreslo vi å kompensere hele den planlagte ekstraordinære prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus, og et bidrag fra Ruter. Vi fikk ikke på plass full kompensasjon, men det er bra vi kom til enighet slik at vi reduserer prisøkningen neste år. I tillegg skal regjeringen øke merverdiavgiften på billettpriser. For å unngå negative effekter har vi kompensert Ruter fullt ut for dette, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

LES OGSÅ: Vil ha toetasjes tog mellom Oslo og Ski

Nødvendig investering

- Da vi forhandlet om Oslopakke 3 i 2016, var det enighet om at både bilister og kollektivreisende burde være med å bidra til finansieringen av samferdselsprosjekter i hovedstadsregionen. Nå blir prisøkningen bare halvparten så stor i 2018. Det er viktig for reisende både i Akershus og Oslo, sier fylkesordfører Anette Solli.

- Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus videre slik at det sammen med sykkel og gange bidrar til å redusere bruken av privatbil. De planlagte investeringene som kollektivreisende i Oslo og Akershus nå skal være med å finansiere, er helt avgjørende for at det i fremtiden også skal være attraktivt å reise kollektivt, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Les mer om nye priser på https://ruter.no/nyheter/prisokning/

Slik blir de nye prisene:

FLERE SAKER PÅ NOBLAD.NO:

Vil ha direktebussen tilbake

Sjekk om du får ny reisehverdag

Slutt for en av våre lokale flybusser

Visste du at Nordstrands Blad har en egen temaside om kollektivtrafikk? Sjekk ut noblad.no/kollektivtrafikk

Artikkeltags