Så mange strandsonekonflikter er det på øyene nå: – Har du ikke flytebrygger, er det ikke en kjeft som kommer seg ut til vann og friluftsliv

Dette bryggeanlegget på Malmøya er ett av mange som kommunen mener kan være ulovlig oppført. – Irrasjonelt og merkverdig, mener Peder Christian Anker, som disponerer brygga.