Så mye vil byrådet kutte i Bydel Nordstrand neste år

Byrådet foreslår drøyt ti millioner i rent rammekutt, men tallet kan bli høyere.