Se hvilke skoleveier i Bydel Nordstrand som skal bli tryggere!

I løpet av året skal Bymiljøetaten blant annet stramme opp et veikryss, anlegge flere fartshumper og flytte gangfelt på utvalgte skoleveier.