Se hvor skoleveiene skal bli tryggere i Bydel Østensjø

I løpet av året skal Bymiljøetaten blant annet stramme opp flere veikryss og anlegge fartshumper på utvalgte skoleveier i Bydel Østensjø.