Klikk play øverst i videovinduet for å se møtet direkte. Du kan også se det i opptak senere.

Under kveldens møte skal de folkevalgte i bydelen behandle en rekke saker som berører Nordstrand bydels innbyggere.

Barnehageplaner i Kaptein Oppegaards vei og et forslag om ekspropriasjon av privat tomt er én av sakene.

Rekkehusplaner på bensinstasjonstomten i Oberst Rodes vei er også på kartet i kveld.

Skolebehovsplanen og oppstartsmøte for Lambertseter skole skal drøftes.

Mer om sakene kan du lese i denne artikkelen: