Se oversikten - dette koster det å kjøre for fort, med nediset frontrute eller usikret barn i bilen

Av

Trafikkreglene er til for å overholdes. Her kan du se hva det koster å bryte dem.