Seniorsentrene åpner igjen !

God stemning på felles månedlig fødselsdagsfeiring!

God stemning på felles månedlig fødselsdagsfeiring! Foto:

Av
DEL

Innsendt I Bydel Nordstrand er det fire seniorsentre som drives av nonkommersielle aktører: Ekeberg/Simensbråten seniorsenter, Nordstrand seniorsenter (Poppelstien), Nordseter gård og Villa Holtet. I tillegg kommer det kommunale seniorsenteret Krystallen.

Seniorsentrene er nå åpnet igjen etter en korona-stengt periode og følger de smittevernregler som gjelder. Vi registrerer at det nå settes enda mer pris på vårt seniorsenter og de tilbud vi har til våre godt voksne brukere.

Et seniorsenter er et sted til glede og inspirasjon hvor man skal kunne hente energi og livsglede. Et sted å bli «sett», oppleve trivsel, vennlighet og verdien av oppmuntrende ord, hyggelige samtaler – og ikke minst: god mat. Altså et sted for aktive og sunne eldre år og hvor man utsetter behov for sykehjemsplasser – noe kommunene sparer penger på.

I tillegg til nåværende målgruppe vil seniorsentrene også kunne fungere som et «dagsenter light» for de mindre mobile som ellers ville sitte isolert i eget hjem. Dette må skje i samarbeid med hjemmetjenestene.

Seniorsentrenes virksomhet bør være forankret i et verdigrunnlag som synliggjør verdiene de vil bidra til. Villa Holtets verdigrunnlag kan uttrykkes ved bokstavene i ordet «KLIMA»:

Kultur
Livskvalitet
Inspirasjon
Medmenneskelighet
Aktivt liv

Villa Holtet har i samarbeid med Oslo Kommune/Bydel Nordstrand gjennomført prosjektet «Omstilling av dagens seniorsenter».

Omstilling betyr ikke å forkaste alt det gode seniorsentrene har stått for tidligere, men handler om å kartlegge hvilke behov som skal dekkes i tiden fremover og hvilke tilbud av aktiviteter som best kan dekke disse behovene.

Aktivitetene må være rettet mot å skape økt livskvalitet for godt voksne. Hvorvidt man vil lykkes, er avhengig av en betydelig frivillig innsats kombinert med politikernes vilje til å realisere dette gjennom forutsigbar bistand bl.a. økonomisk.

Men det kanskje viktigste vil i årene fremover være de menneskene som skal drive sentrene - både frivillige og ansatte. Viktige elementer her er gjennomføringsevne og å kunne behandle mennesker på en god måte.

Den store entusiasmen hos brukerne etter gjenåpning er en bekreftelse på den viktige samfunnsmessige og sosiale betydning sentrene har – også i forbindelse med og etter covid-19.

Send inn tekst og bilder «

Dette er din avis - skriv om det som opptar deg i nærområdet og del det med andre. Stort eller smått - det er plass til alt!

Artikkeltags