Setter opp tydelige skilt for at familier ikke skal gå inn i barnehagene

Flere barnehager er fortsatt åpne for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker. Nå ber barnehagene foreldre benytte andre lekeplasser.