SIAN må få samme medisin som Pegida

Tahir Mahmood Salam. Politisk representant (AP) i bydel Søndre Nordstrand og dagligleder i Søndre Nordstrand Muslimske Senter

Tahir Mahmood Salam. Politisk representant (AP) i bydel Søndre Nordstrand og dagligleder i Søndre Nordstrand Muslimske Senter Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 20. juni skal SIAN (Stop islamisering av Norge) komme til Bydel Søndre Nordstrand for en politisk markering. En bydel med nærmere 40.000 innbyggere, hvorav 1/3 er unge under 20 år og flesteparten muslimer.

Hva ønsker SIAN på Mortensrud?

Organisasjonen er kjent for sin hatefulle og diskriminerende retorikk mot Islam. De ønsker å oppnå oppmerksomhet ved å håne Islam og Profeten Muhammad (FVMH). Grupperinger og organisasjoner som er uenig med budskapet til SIAN organiserer seg ofte til SIAN sine markeringer for å vise sin misnøye. Akkurat alt etter SIAN sine forventninger. De ønsker nettopp at motstander av SIAN sin ideologi skal møte opp, slik de har et publikum de kan opphisse og provosere.

SIAN ønsker å provosere en reaksjon blant de fremmøtte, slik at de kan gå ut i media og henvende seg til storsamfunnet og vise til at politiet er udugelige, muslimer er lovbrytere og SIAN er offer. De ønsker å sette opp folkegrupper mot hverandre for å lage en konflikt. Dette ønsker vi ikke, og dette ønsker ikke beboere på Mortensrud.

SIAN har allerede for 3 uker siden begynt sin markedsføring på Mortensrud ved å legge ut flyers på biler som sto parkert på Senter Syd.
Medlemmer av SIAN er tidligere dømt for hatefulle ytringer. FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK) pålegger Norge å forby rasistiske organisasjoner. Myndighetene bør analysere ideologien til SIAN og gjennomgå rulleblad til disse folk for så å forby denne organisasjon i tilfelle det har vært lovbrudd på likestilling- og diskrimineringsloven.

Ytringsfrihet, blasfemiloven, hatytringsparagrafen og handlingsplan for islamofobi

Grunnlovens paragraf 100, som har vært en garantist for et åpent og demokratisk samfunn i Norge i over 200 år, hvor det heter at «Ytringsfrihet bør finne sted». Ytringsfrihet er ikke absolutt, og hatefulle ytringer kan straffes etter hatytringsparagraf § 185. Det er viktig her å presisere at ytringsfrihet tillater å ytre seg med ord og ikke handlinger. Ulovlige Handlinger begått i ly av ytringsfrihetslovens paragraf 100 bør straffes. Ingen er imot verdien av ytringsfrihet, men den har sine begrensninger som må respekteres.

Blasfemi-paragrafen ble avskaffet i Norge så sent som i 2015. Blasfemi eller gudsbespottelse var før 29. mai 2015 straffbart etter straffeloven § 142. I gamle dager ble blasfemi oppfattet som krenkelse av selve guddommen og ble straffet deretter.
Blasfemi foreligger dersom noen i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for en trosbekjennelse som er tillatt i Norge eller for lovlige trossamfunns troslærdommer eller gudsdyrkelse. Med trosbekjennelse menes religiøse trossannheter og alt som anses religiøst hellig eller dyrebart innen det aktuelle trossamfunn.

Før lovendring i 2015 kunne overtredelse av straffeloven § 142 straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Før 2015 begrenset blasfemiloven § 142 grunnlovens ytringsfrihets § 100 mot å håne eller krenke andre religioner. Denne begrensningen ble borte ved avskaffelse av loven og grunnlovens § 100 om ytringsfriheten som er 200 år gammel fikk større rom.
Ifølge anerkjente fagfolk på feltet, skal hatytringsparagraf § 185 beskytte mennesker og ikke religioner. blasfemiloven § 142 som beskyttet religioner er fjernet i 2015. En erstattende paragraf som skal beskytte religioner er savnet for å unngå at organisasjoner som SIAN håner religioner.

Nå når handlingsplan for Islamofobi skal utarbeides i kommende tid, bør myndighetene i samarbeid med etater og viktige aktører innen religiøse miljøer bidrar aktiv for å oppnå et godt resultat.

Bør demonstrasjoner tillates på Mortensrud?

Torg som på Mortensrud bør egentlig ikke tillates for demonstrasjoner i så stor skala som det er tenkt her, hvor det er stor risiko for at flere hundre mennesker møter opp, i tillegg er flesteparten av de oppmøtte ikke enige med budskapet til arrangøren.

Regler for «forsamlingsfrihet» bør veies opp mot sikkerhetstiltak på stedet. I dette tilfelle er risikoanalyse mangelfull og en grundigere vurdering bør finne sted. En liten reaksjon fra en av de oppmøtte kan bidra til en eskalering av situasjonen på stedet som kan utløse seg til større samfunnsmessige konsekvenser.

Beboere i nærområdet ønsker ikke SIAN velkommen på Mortensrud, og tillatelsen bør trekkes tilbake på det sikkerhetsmessige grunnlag for de reisende og handlende på Mortensrud denne lørdag ettermiddag. Samfunnet på Mortensrud bør ikke gå i stå på grunn av noen vil ytre seg kontroversielt.

Hvordan bør vi forholde oss?

Hvis det allikevel viser seg at SIAN får lov å holde sin politiske markering på Mortensrud ønsker de seg publikum slik de kan spre ut sin propaganda. De vet å taste på de riktige knappene for å hisse opp de oppmøtte. Dette skal de ikke få lov til.

Den riktige medisin for SIAN er å la dem være alene på torget på Mortensrud og ikke gi dem den oppmerksomhet de tenker seg. Ignorere dem fullstendig. De fortjener absolutt ikke publikum. For noen år tilbake ønsket organisasjonen Pegida oppmerksomhet og det fikk de ikke og nå er de borte. Samme medisin bør gis til SIAN.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags