Patrick Makosir fra Ljan, Filip Ramberg og Jon Øverdahl har laget sang om trikken.