(Østlandets Blad)

SKI: – Bane NOR har i samråd med entreprenør OHL, Statens vegvesen og Ruter kommet frem til at kjørebane og fortau må ferdigstilles før veien kan åpnes for blant annet kollektivtrafikk. Av sikkerhetshensyn og for å unngå upraktiske provisoriske løsninger, åpnes veien nå etter planen innen 17. mai, skriver Bane Nor i en e-post til Østlandets Blad fredag formiddag.

I fremtidens Jernbaneveien skal det være gateterminal for kollektivtrafikk. Veien blir stengt for gjennomkjøring.

Åpningen av Jernbaneveien var i utgangspunktet datert til sent 2017, men ble flyttet til våren 2018 etter at fire trær i den lille parken ved jernbanebroen førte til utsettelser.

Den gang ville ikke Bane Nor være mer presise på åpningsdatoen.

I e-posten beklager Bane Nor ulempene arbeidet medfører, og takker for samarbeid og tålmodighet mens Bane Nor bygger Follobanen.

Prosjektene i Ski sentrum har ikke gått som smurt: I vinter ble det klart at de nye sporene på Ski stasjon blir utsatt med ett år.

Også nye Nordbyveien bro ble kraftig utsatt.

Flytter parkeringsplass

Åpningsdato for Jernbaneveien var ikke den eneste nyheten Bane Nor kom med fredag.

20. mars stenges pendlerparkeringen i Vestveien, og flyttes 50 meter lenger sør, mot Follo politistasjon.

Samtidig setter selskapet inn en ny prosjektleder for Follobanen i Ski: Ola By. Fra 19. mars erstatter han Janette Brask, som går over i en annen jobb i Bane Nor.