Skogbrann ved Ljabrudiagonalen og E18: - Omfanget var mindre enn vi fryktet