På Abildsø/Lille Langerud har vi et lite skogholt som skiller bebyggelsen fra motorveien, E6. Flere utbyggere, inkludert Oslo kommune selv, har i tur og orden presentert planer for utbygging, som ville medført nedhugging av skogen. Lokalbefolkningen har alltid stått sammen og protestert kraftig, og skogen har fått stå.

I de siste årene har trærne begynt å visne og dø. På henvendelse til Bymiljøetaten ble det svart at dette skyldes en tørkesommer for noen år siden som tok knekken på grantrær. Vi har gjort oppmerksom på at her står trærnes røtter konstant i vann grunnet manglende drenering av avsig/bekk fra skogen. Så noen tørke har det aldri vært her.

Mange døde trær har etter hvert blitt en fare for beboere og lekende barn, da de kan falle i et vindkast, og mange har falt. Etter flere henvendelser til etaten, kom det til slutt hogstfolk som sagde ned de mest utsatte døde trærne.

Politisk ledelse i Oslo kommune har etter hvert fått god erfaring med trefelling i alle bydeler, men har ikke peiling på skogsdrift. Både de døde trærne som står og de som ligger der de falt, er en utmerket yngleplass for granbarkbiller, som angriper de levende trærne som står igjen.

Skogen blir tynnere og tynnere og gir oss enda mindre vern mot motorveien som går like ved der innslaget til Manglerudtunnelen skulle være. Men heller ikke dette miljøprosjektet er noe som vi beboere fortjener, ifølge AP, SV og MDG!