Bydelsutvalget på Nordstrand (BU) møtes to ganger denne uken. Først tirsdag 13. desember og deretter torsdag 15. desember da budsjettet skal vedtas.

Den 13. desember blir et ordinært BU-møte og du kan følge med enten fra salen eller hjemme i stua på bydelens facebookside. Det er også mulig å ta ordet i Åpen halvtime, på starten av møtet.

Lambertseter skole

En av sakene politikerne skal uttale seg om er den etterlengtede rehabiliteringen av Lambertseter skole. Det er nå varslet oppstart av planarbeid.

I forslaget som ligger på bordet foreslås det å rive tre bygg, og erstatte dem med nye. Øvrig byggemasse skal rehabiliteres og bevares. Man har frem til 18. desember på å uttale seg om forslaget.

Samtidig med at planene ble lansert kom også nyheten om at ferdigstillelsen av skolen er forsinket. Mer om planene kan du lese i denne saken:

Vil ha fallemmer i Langbølgen

Nordstrands Blad har skrevet flere saker om bekymring for økt fart i Langbølgen etter oppgraderingen med nye sykkelfelt. Rødts Siavash Mobasheri er blant naboene til veien som mener hastigheten har økt betraktelig og at det er et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer.

Over 300 personer har også skrevet under på en underskriftskampanje for å trygge veien, og barn og voksne hadde en aksjon tidligere i høst.

På bakgrunn av dette foreslår Arbeiderpartiet nå å sende et brev til Bymiljøetaten om at Langbølgen raskest mulig blir et prøveprosjekt for radarstyrt fallem på ett eller flere steder. Disse lemmene, som har vært prøvd ut i Bergen, åpner seg hvis noen overskrider fartsgrensen. Bilfører vil da merke en dump.

Boligprosjekt på Munkerud

Miliarium Bolig ønsker å bygge 38 nye rekkehus i skråningen mellom Nordstrandveien og Munkerudkleiva. Utbyggeren har jobbet med planene i fire år, og nå er forslaget ute på en ny begrenset høring.

Grunnen er at forslaget er justert noe ved å legge inn et fortau i Slireveien på 1,5 meter mot Nordstrandveien. Det er også en endring i forhold til høydene i parkeringsanlegget.

Mer om prosjektet kan du lese i denne saken:

For fullt sakskart for bydelsutvalgets møter denne uken, se hjemmesiden til Bydel Nordstrand.