Vil flytte på førsteklassingene

MUNKERUD SKOLE: Den nye storskolen i Oberst Rodes vei reiser seg raskt. Foto: Nina Schyberg Olsen

MUNKERUD SKOLE: Den nye storskolen i Oberst Rodes vei reiser seg raskt. Foto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Når Munkerud skole gjenåpner høsten 2016 får Nordseter barneskole eget inntaksområde. Dette får konsekvenser for skolegrensene til en rekke andre skoler på Nordstrandsplatået.Også i Bydel Østensjø og på Bjørndal foreslås det endringer i skolegrensene.

DEL

NORDSTRAND/ØSTENSJØ/SØNDRE NORDSTRAND: Utdanningsetaten har i dag lagt frem sitt forslag til nye skolegrenser i Oslo, med høringsfrist 23. oktober i år.

LES OGSÅ: Vil ha større skoler

For å få plass til alle skolestarterne neste høst justerer de inntaksområdene, noe som betyr at mange barn må begynne på en annen skole enn de kanskje trodde.

Nesten 8000 smårollinger skal begynne på osloskolen høsten 2016, og rundt 400 av disse berøres av de nye skolegrensene.

I våre tre bydeler angår endringene disse skolene (alfabetisk rekkefølge):

 • Bekkelaget skole
 • Bjørndal skole
 • Godlia skole
 • Karlsrud skole
 • Kastellet skole
 • Lambertseter skole
 • Manglerud skole
 • Munkerud skole
 • Nordseter skole
 • Nordstrand skole
 • Seterbråten skole
 • Trasop skole
 • Østensjø skole

Etter at høringsperioden er over skal Utdanningsetaten behandle innspill og ta en endelig beslutning, slik at skolestarterne kan skrives inn på skolen de skal gå på i desember i år.

Bydel Nordstrand

I Bydel Nordstrand påvirkes skolegrensene av at nye Munkerud skole skal stå ferdig til skolestart 2016, og av at Bekkelaget, Karlsrud og Lambertseter har for mange skolestartere.

Når Munkerud skole gjenåpner frigjøres klasserom på nye Nordseter barneskole, som har vært brukt til midlertidig skole for munkerudelevene.

LES OGSÅ: Slik er nye Nordseter skole

Fra høsten 2016 blir Nordseter dermed en barne- og ungdomsskole med eget inntaksområde, noe som berører inntaksområdene til Kastellet, Munkerud og Nordstrand skoler.

Det foreslås også å flytte skolestartere fra Karlsrud til Bekkelaget skole, fra Bekkelaget til Kastellet skole, fra Lambertseter til Munkerud skole og fra Munkerud til Nordstrand skole.

Her kan du se Utdanningsetatens kart over hvilke boligområder som får nye skoler å forholde seg til, hvis endringene opprettholdes etter høringsrunden:

SKOLEGRENSER NORDSTRAND: Gult område foreslås som Nordseter skoles inntaksområde. Grønt område foreslås overført fra Karlsrud til Bekkelaget skole. Lilla område foreslås overført fra Bekkelaget til Kastellet skole. Rosa område foreslås overført fra Lambertseter til Munkerud skole og Rødt område foreslås overført fra Munkerud til Nordstrand skole. Illustrasjon: Utdanningsetaten

Når Munkerud gjenåpner frigjøres også plass på gamle Nordstrand videregående skole, som skal bli ny ungdomsskole. Hvordan dette vil påvirke inntaksområdene til ungdomsskolene i Bydel Nordstrand er ikke avklart ennå. Utdanningsetaten opplyser at de må få på plass de minste skolestarterne først.

- Inntaksområder for ungdomsskolene blir mest sannsynlig ferdig i løpet av første kvartal 2016, opplyser kommunikasjonsrådgiver Heidi M. Skjebstad til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ:

Skoler i endring på Nordstrand

Gamle skolebygg på Lambertseter erstattes ikke

Bydel Østensjø

I Bydel Østensjø er det også stadige endringer i skolegrensene.

Denne gang berører det Trasop, Godlia, Østensjø og Manglerud skoler.

Trasop skole har for mange skolestartere, mens Godlia skole har plass til flere og kan ta inn én ekstra førsteklasse med det som normalt ville vært trasopelever.

Østensjø skole har også for mange skolestartere høsten 2016, derfor foreslås det at Godlia og Manglerud skoler tar inn én ekstra klasse med det som normalt ville vært østensjøelever.

Her er Utdanningsetaten kart over endringene i Østensjø:

SKOLEGRENSER ØSTENSJØ: Lilla områder foreslås overført fra Østensjø til Godlia skole og rødt område fra Østensjø til Manglerud skole. Brunt område flyttes fra Trasop til Godlia skole. Illustrasjon: Utdanningsetaten

LES OGSÅ: Nye Manglerud skole ferdig om tre år

Bydel Søndre Nordstrand

I Oslos sydligste bydel er det Seterbråten skole som har for mange skolestartere høsten 2016, mens Bjørndal skole har ledig kapasitet.

Et område fra Seterbråten skoles inntaksområde foreslås derfor overflyttet til Bjørndal skole.

Se hvem det gjelder på Utdanningsetatens kart:

SKOLEGRENSER SØNDRE NORDSTRAND: Boligområdet merket med blått foreslås overflyttet fra Seterbråten til Bjørndal skole. Illustrasjon: Utdannningsetaten

Her kan du lese Utdanningsetatens forslag til endringer i skolegrenser høsten 2016 i sin helhet (ekstern lenke)

Artikkeltags