Ønsker halvtime med lastebilfri skolevei

DIALOG: Bydelsdirektør Per Morstad, Kristian Gøbel (Munkerud skole), Harriet Brekke (Nordstrand skole), Anne-Karin Sunde (Nordstrand skole), Lene Staib Knudsen (Nordstrand skole), Marianne Frøseth (Nordseter skole) og Bente Baltzersen (Munkerud skole) om at informasjon er viktig.foto: Aina Moberg

DIALOG: Bydelsdirektør Per Morstad, Kristian Gøbel (Munkerud skole), Harriet Brekke (Nordstrand skole), Anne-Karin Sunde (Nordstrand skole), Lene Staib Knudsen (Nordstrand skole), Marianne Frøseth (Nordseter skole) og Bente Baltzersen (Munkerud skole) om at informasjon er viktig.foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

God og fortløpende informasjon fra alle utbyggerne rundt Sæter-krysset blir viktig for å sikre elevene trygg skolevei i anleggsperioden.

DEL

SÆTER: Bydel Nordstrand har påtatt seg rollen som informasjonskoordinator, og inviterte nylig representanter for Nordstrand, Munkerud og Nordseter skoler, politiet, Bymiljøetaten og utbyggere til et møte.

Bydelsdirektør Per Morstad sier at under den omfattende, komplekse og langvarige Sæter-utbyggingen, er det viktig at alle vet hvilke tiltak som er tenkt iverksatt til enhver tid.

– Vi skal ha en god dialog, og være føre var slik at ikke vinterens kaos, i forbindelse med rehabilitering av trikken, gjentar seg, sier Morstad.

LES OGSÅ: Krever strakstiltak i kaoskryss

Selve krysset først

Helt kaosfritt blir det imidlertid ikke, i følge Yngvar Titterud i Fagerstad Utvikling AS, som bygger boligkomplekset Sæter hage der bensinstasjonen var.

– Det blir delvis ganske kaotisk både for gående, syklister og bilister i tre måneder fra august/september, sier han.

– For å få brukstillatelse for de nye bolig- og næringsprosjektene, er det nemlig et premiss fra kommunen at Sæter-krysset og et stykke inn i Ekebergveien/Nordstrandveien, som blir miljøgater med brede fortau og gatetrær, er ferdig først. Derfor blir det vei- og boligutbygging samtidig, sier Titterud.

Hans prosjekt skal ha tilkomstvei i Tyslevveien og Nordstrandveien. Fra sistnevnte kjøres ett billass med masse i kvarteret mot E6.

LES OGSÅ: Måtte flytte Sæter barnehage pga. utbyggingen

Solon Eiendom AS, som bygger Sæter Terrasse på den gamle dr.Bache-Wiig-tomta/nabotomta, kjører sine masser langs Ekebergveien retning Holtet, og de har bedt om nytt fotgjengerfelt nord for byggetomten, i følge Tom A. Svenning-Gultvedt.

Utbyggingen av Egon-huset medfører lite graving, men her blir det innkjøring av lange materialer rett ved selve Sæter-krysset ved Kittel-Nielsens vei. Utbyggerne ønsker forøvrig å lage en "ny" gangvei på baksiden av Egon-bygget mellom Kittel Nielsens vei og Ekebergveien.

Kjell Østlies bolig- og næringsprosjekt bak Trill Inn, skal ikke igangssettes ennå.

LES OGSÅ: Nå rives Sæter bit for bit

Stiller flere krav

Skolenes representanter er fornøyde med at bydelen nå tar tak i utfordringene ved Sæter-krysset. Med så mange parallelle prosjekter krever de at utbyggerne snakker sammen og lager en felles plan som en uke i forkant sier hvor skolebarna kan gå trygt, de vil ha trafikkvakter, og de vil ha stopp av av utkjøring av masser mellom klokken 08.00 og 8.30.

De ber rett og slett om en halvtime fri for tungtransport. Fagerstad Utvikling har allerede innfridd det siste ønsket.

– I tillegg må bydelen se på gjennomgangstrafikken. Det er et akutt behov for å strupe trafikken fra Hauketo, sier Kristian Gøbel, leder av trafikkgruppa ved Munkerud skole.

Viktig med plan

Per Morstad sier han skal gjøre hva han kan for å få ut informasjonen. Også Vibeke Rørholt, spesialkonsulent i Bymiljøetaten sier at en plan blir viktig.

Politiet ser det blir store utfordringer på Sæter og lover å være tilstede så ofte de kan.

FLERE SAKER FRA NORDSTRANDS BLAD:

Bare ni søker fikk det beløpet de ønsket

75-åring jagde vekk rødhåret inntrenger

Renseanlegg-naboer på Bekkelaget får mindre støy og støv

Artikkeltags