Svingdøren på Lambertseter, som offisielt heter Lambertseterportalen, er et kunstverk på sletta mellom Lambertseter skole og fritidsklubben. Installasjonen ble tilgjengelig for publikum 2. september og er døgnet rundt åpen for at hvem som helst kan dytte på den.

Det reagerte rektor ved Lambertseter skole, Bitten Koch, på. Hun sendte en bekymringsmelding til kommunen etter at hun og flere ansatte ved skolen var bekymret for sikkerheten i svingdøren.

Ny sjekk

Da Nordstrands Blad skrev en artikkel om rektorens bekymring svarte Oslo kommunes kunstsamling, som har ansvaret for skulpturen, at de allerede hadde gjort tiltak for å gjøre skulpturen sikrere etter at den offisielt ble åpnet.

– Skulpturen hadde allerede en brems som var kontrollert ved åpningen, men under arrangementet så vi at det ble ganske høy fart når det var flere barn som lekte i portalen samtidig. Vi meldte da ifra om at bremsen måtte justeres mer, og bestilte dette med én gang, forklarte kommunikasjonsmedarbeider Tone Kjensmo i Kulturetaten til Nordstrands Blad i september.

Bremsen ble justert 12. september. I et skriftlig svar på bekymringsmeldingen kommer det frem at det nå skal gjøres ytterligere tiltak for å sikre at skulpturen ikke fører til flere personskader. Under åpningen måtte et barn til legevakt etter å ha fått foten i klem i skulpturen.

– Klemfaren er en av aspektene som Lekeplassinspektøren (LPI) så på da de gjorde en vurdering av Lambertseterportalen. De har ikke sett at dette er en risiko. Men Kulturetaten vil be LPI om å ta en ny sjekk for å bringe dette på det rene, skriver Oslo kommune i svaret på bekymringsmeldingen.

Lekeplassinspektøren er firmaet Oslo kommune benytter til å kontrollere sikkerhet på lekeplasser og apparater i byen, og som også har vært involvert i prosessen med Lambertseterportalen.

Setter opp varselskilt

I tillegg til å ta en ny sjekk skal det settes opp varselskilt på skulpturen. Dette for å advare barn om å ikke få for stor fart i døren.

– For øvrig vil Kulturetaten sette opp tre små advarselsskilt, selv om vi har nedsatt farten/oppjustert bremsen, på selve stolpen (i barnehøyde) i midten av de tre ‘avlukkene,’ skriver de.

Skiltene skal ha teksten «Pass farten! Vis hensyn,» i store bokstaver.

Bekymret for sikkerheten i svingdøren på Lambertseter: – Samtlige lærere tenkte det samme