I det siste er det blitt fokusert på at kommunen bruker midler relativt fritt på ulike prosjekter, samtidig som en er i knipe på grunn av Korona-effekten.

Hver gang jeg passerer krysset Nordstrandveien-Langbølgen, ergrer det meg å se hvordane etaten bruker sannsynligvis (?) millionbeløp på en gedigen rundkjøring med trafikkøyer, i et kryss der jeg aldri opplevde problemer.

Dette har pågått i snart 1 år. Kan vi få en redegjørelse for både den prosjekterte, såvel som den endelige, kostnaden av den som er ansvarlig for dette "kunststykket", som i tillegg gir et nytt kjøremønster som er ganske forvirrende?