Byutviklingsutvalget opphevet 15. februar Plan- og bygningsetatens vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplan-områdene i Oslo (S-4220), som ble vedtatt 1. juni 2022.

Åpner opp i åtte uker

Utvalgets vedtak betyr at det fra 15. februar ikke lenger gjelder et midlertidig forbud mot tiltak for planområdet. Saker mottatt etter at det midlertidige forbudet mot tiltak, ble varslet 6. april 2022, og som ble satt i bero, vil nå bli tatt opp igjen til behandling.

I en periode på åtte uker kan man nå sende inn planer med den gamle, småhusplanen som grunnlag.

– Vi setter nå i gang arbeidet med å behandle disse 143 søknadene etter når de kom inn, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach.

– Disse 143 søknadene, og nye søknader, vil behandles etter den gjeldende småhusplanen, opplyser Høybach.

I tillegg åpnes porten i åtte uker for nye søknader. Alle skal behandles etter de gamle, mer liberale reglene.

Nordstrands Blad fortalte onsdag om Daniel Sandaker og familien som nå likevel kan søke om å bygge ut i egen hage i tillegg til å gjøre om boligen fra horisontaldelt til å bli vertikaldelt.

Nå er jubelen stor hos de større utbyggerne også.

– Redder mange familier

– Det er et mye bedre og mer gjennomtenkt forslag enn det plan- og bygningsetaten kom med i april i fjor. At man nå får 22 prosent utnyttelsesgrad og ikke 16 prosent betyr enormt mye for veldig mange i byen vår, sier Falchenberg.

Han er selv boligutvikler og har bygget mye nye boliger i Oslo de siste årene. Spesielt på Nordstrand har han både hatt mange og har mange pågående prosjekt. Selskapet hans Location Holding AS bygger rundt 30 boliger årlig.

Siden april i fjor har Falchenberg flere ganger kritisert byrådet og Plan- og bygningsetaten og det nye forbudet de innførte nærmeste over natta. Han mener de har strupte en hel næring med det nye forslaget og er derfor glad for at byutviklingsutvalget og byrådspartiene nå er enige om en ny ordning.

– Dette redder veldig mange familier. Jeg tror likevel ikke at det vil komme et skred av nye søknader fordi det tar tid å utvikle en eiendom, men at vi får en god del søknader tror jeg vi kan se likevel, sier han.

Han har selv flere pågående prosjekter som venter på å bygges ut. I tillegg ligger det fire nye prosjekter på vent, som alle ville brutt med den nye strengere planen.

– Oslo skriker etter nye boliger. Dette gjør jo at valgmuligheten blir flere og at langt flere nå kan utvikle eiendommene sine. Det kan igjen gi plass til flere familier på Nordstrand, sier han