Mandag 8. august går den siste salven som markerer gjennomslag i den nesten 400 meter lange tunnelen fra Brynseng/Høyenhall til Hellerud. Dette markeres med en seremoni ved tunnelåpningen i Østensjøveien vis-à-vis Høyenhall stasjon.

Denne «gjennomslagsfesten» er en markering av ferdigstilt arbeid med anleggsarbeiderne fra entreprenøren AF Gruppen og Sporveiens prosjektgruppe. Til festivitasen kommer også byråd Sirin Stav og med en liten sprengsalve skal det feires at det er «lys i tunnelen».

Nærmeste naboer er invitert og festkake er bestilt, lover Sporveien.

Ny tunnel, nye broer, høyere hastighet

Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye den siste delen av Østensjøbanen, mellom Brynseng og Hellerud. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926. Den gamle strukturen krever mye vedlikehold og er i tillegg bratt og svingete. Nye Hellerudtunnelen på 385 meter vil gi mulighet for høyere hastighet. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

På strekningen står det i dag to eldre stålbroer. Disse skal skiftes ut og erstattes av nye. I tillegg til ny bro over Alnaelva, blir det ny bro over Østensjøveien like ved Høyenhall stasjon.

Klar til bruk høsten 2023

Når T-banetraseen er ferdig, vil banen gå inn i tunnel sør for eksisterende bru over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette vil frigi dagens banetrasé for en fremtidig gang- og sykkelvei.

Det samlede budsjettet for prosjektet er 970 millioner kroner.

Høsten 2023 skal etter planen den nye T-banetraseen mellom Brynseng og Hellerud stasjoner være klar til åpning, med noen etterarbeider i anleggsområdet frem mot våren 2024.