Brannvesenet advarer mot klossene

PÅ BEFARING: Leder av bydelsutvalget (BU) på Nordstrand, Arve Edvardsen, og fungerende brigadesjef Lars Brenden diskuterte fremkommeligheten under befaringen fra Solveien ned Krokkleiva og til sperringene i Vingolfveien. Brannvesenet hadde med brannbil for å vise hvor trangt det er i området. Bildet er tatt nederst i Krokkleiva.
Alle foto: Aina Moberg

PÅ BEFARING: Leder av bydelsutvalget (BU) på Nordstrand, Arve Edvardsen, og fungerende brigadesjef Lars Brenden diskuterte fremkommeligheten under befaringen fra Solveien ned Krokkleiva og til sperringene i Vingolfveien. Brannvesenet hadde med brannbil for å vise hvor trangt det er i området. Bildet er tatt nederst i Krokkleiva. Alle foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Dette går på folks liv og helse, sier brigadesjef Lars Brenden om den permanente stengingen av Vingolfveien.

DEL

NORDSTRAND: Det var til dels amper stemning blant et titalls berørte naboer som var med på befaring tirsdag 3. mars.

Befaringen gikk fra bommen i Solveien, ned Krokkleiva og endte ved stridens kjerne – betongklossene i Vingolfveien.

BU-leder Arve Edvardsen hadde sin fulle hyre med å forklare saksgangen som ledet frem til prøveprosjektet med å stenge Solveien nord for Nordstrandveien og tilstøtende veier for gjennomkjøring i ett år.

Det var bydelsutvalget på Nordstrand som tok initiativ til befaringen etter flere tilbakemeldinger om at betongelementene i Vingolfveien skaper farlige trafikkforhold.

I tillegg til naboer var brannvesenet, Bymiljøetaten, Nordstrand Vel, bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen representert.

LES OGSÅ: Her kommer ikke brannvesenet seg ut av Vingolfveien

Hindrer rask utrykning

Brannvesenet hadde med en brannbil på befaringen slik at de fikk vist hvor trangt det er.

Fungerende brigadesjef Lars Brenden forklarte at de er lite glade i betongelementer.

– Vi har ikke myndighet til å kreve stengsler fjernet, men overfor politikerne er vi meget tydelige på at vi kun godtar bom som vi kan åpne med en brikke eller skilting. Vi må ha mulighet til å komme til der det brenner fra flere sider. Betongelementer sinker oss vesentlig, sier Brenden og legger til at dette har de påpekt i mange høringsuttalelser.

– Nå håper vi å bli hørt for dette går på folks liv og helse, sier brigadesjefen.

LES OGSÅ: – Ingen planer om flere bommer

Frykter husbrann

Bydelsutvalget har gått inn for prøveprosjektet i Solveien, men de har også vedtatt at stengingen må overvåkes og følges opp hvis det oppstår uønskede konsekvenser.

I brev til Bymiljøetaten (BYM) av 25. februar skriver bydelsdirektør Per Morstad at betongklossene etter all sannsynlighet vil være til hinder for nødetatene. «Det er frykt for at konsekvensene av en husbrann vil være katastrofale» skriver han.

Morstad påpeker også at plassering av betongklossene hindrer en trygg atkomst til boligene.

Bydelsdirektøren synes befaringen var nyttig da han selv ikke hadde vært i de trange veiene i området før.

– Jeg ser at stengingen i Vingolfveien er utfordrende. Det må vi ta med oss videre og kanskje se på beslutningen på nytt, sier han.

LES OGSÅ: I dag var Solveien stengt

Klosser en midlertidig løsning

Leder for bydelsutvalget, Arve Edvardsen, lovet alle fremmøtte at de vil be BYM ta en faglig vurdering av de valgte løsningene, og at de vil vurdere å rette henvendelse om deler av løsningen til byrådsavdelingen.

Bente Flesvig i BYM sa at de også vil ta med seg innspillene fra befaringen.

– Dersom prøveprosjektet viser seg å bli en bra løsning og tiltaket blir permanent, er det ikke aktuelt med klosser. Da blir det bom, sier Flesvig.

LES OGSÅ:

Bomturer i Solveien

BU-leder: – Nordstrandveien må tåle mer trafikk

Solveien stenges for gjennomfart

Artikkeltags