De små matvarebutikkene som har lov å holde åpent på søndagene, må overholde smittevernreglene, noe jeg tror de gjør. Blant annet er det begrenset hvor mange personer de kan slippe inn i butikklokalene samtidig.

Derfor er det ingen løsning på smitteproblematikken å la alle matvarebutikker være åpne på søndager, slik leder av bydelsutvalget på Nordstrand, Knut Falchenberg fra Høyre, tar til orde for i Nordstrand Blad.

En nærliggende tanke er at Falchenberg her bruker pandemien som et vikarierende argument for Høyres prinsipielle standpunkt, nemlig søndagsåpne butikker.

Å la flere butikker holde åpent søndager, vil kanskje i stedet øke smittetrykket ved at flere da drar på butikken. Økt mobilitet er jo uønsket i den situasjonen vi er i.

I stedet for å etterlyse flere søndagsåpne butikker, er det en bedre idé å oppfordre folk til å handle når de store butikkene er åpne og på tidspunkter da det normalt er få folk ute og handler mat.