Selskabet for Oslo Byes Vel monterte det velkjente kulturhistoriske blå skiltet på Søndre Aas gård onsdag 25. mai 2022. Det første på Holmlia.

I nabolaget har disse allerede blitt beæret med blått skilt: Stubljan, Den Fredrikshaldske Kongevei, Hauketo gård, Ljabru gård, Ljan Skydsstation, Ljabrochausseen og Nordseter gård.

Gården er en perle

Daglig leder for Søndre Aas gård og miljøsenter, Marit Bøhler Pihl, er kjempeglad for at det endelig er på plass:

«Lokalhistorie er så viktig og vi er så heldige på Holmlia at vi har en så historisk plass. Det er kjempeviktig å formidle og bevisstgjøre alle hvilken perle gården er!»

Skiltet er montert på veggen til våningshuset. Det står:

«Eiendom først nevnt 1529, Delt i nordre og søndre Ås 1849. Våningshus oppført omkring 1860. Intakt tun. Melke- og kjøttproduksjon på 1900-tallet. Oslo kommune fra 1970. Miljøsenter for barn og unge.»

Rik historie

I år er det 700 år siden Bjørn Bonde ble stevnet for ulovlig hogst i Kolvass skog av selveste prosten i Mariakirken. Han skal ha bodd på Aas gård. Det er første gang vi hører om en navngitt person i vårt distrikt så tidlig som i 1322.

Rettsaken er gjengitt på originalspråk i dokumentsamlingen Diplomatarium Norvegicum bind IV. Dessuten skal Kong Carl VII ha stjålet en hest på gården under sitt felttog mot Christiania i 1716.

I moderne tid har man klart å bevare gården, men ikke uten kamp. I boken «Holmlia-byen blir til» er det et kapittel hvor vi får innblikk i dette i forbindelse med utbyggingen av drabantbyen Holmlia på 1970-tallet. I dag er det en populær besøksgård for både små og store.

En merkedag

Marius Park Pedersen, prosjektleder i Holmlia lokalhistorie, er begeistret. Han slapp alt han hadde i hendene og fortet seg til gården etter at Marit fortalte ham at Oslo Byes Vel nettopp hadde vært der.

«Jeg vet ikke om folk er klar over hvor heldige vi er som har Søndre Aas gård? Det er selvsagt at gården skal ha et blått skilt og det er på overtid. Men bedre sent enn aldri.» forteller Marius som har ventet på dette lenge.

«Det er selvsagt fullt fortjent og det er viktig at vi hele tiden formidler lokalhistorien som tilhører gården og Holmlia for øvrig. Da blir folk mer glad i nærmiljøet sitt og vil bruke det mer.» sier en entusiastisk prosjektleder som opplever dette som en merkedag for alle som er glad i gården og Holmlia.

Velkommen til Søndre Aas gård

Nå håper daglig leder Marit Bøhler Pihl at folk tar turen innom gården. Uansett om det er for å se det nye skiltet eller for å bare lade batteriene i en ellers hektisk hverdag. Her kan man nyte fredeligheten side om side med den pulserende drabantbyen.