Søndre Nordstrand hyller «bydelsmødre» for lave smittetall og god informasjon: – Viktig kanal

Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand er tre bydeler som alle ligger lavt på smittestatistikken i Oslo. I Bydel Søndre Nordstrand tror de mye av nøkkelen ligger i at de var tidlig ute med informasjon til innbyggerne på flere språk.