Stenbråten: I et klasserom på Stenbråten sitter en gjeng 2.-klassinger i ring. I midten av ringen ligger det en koffert og i kofferten ligger Dinoskolens rektor og sover. Selma Syversen blir valgt ut til å vekke rektor, og med litt hjelp av lærer Patrick Glavin er rektor Dina Dinosaur snart i gang med undervisningen.

Konfliktløsning

Dagens time dreier seg om konfliktløsning. Barna kommer selv med eksempler på konflikter de møter i hverdagen og gjennom rollespill kommer de frem til løsninger. På slutten av timen har de en muntlig eksamen i den teorien de har lært.

Dinoskolen er et pedagogisk opplegg utviklet av den amerikanske psykologen Carolyn Webster-Stratton.

Målet er i hovedsak å gi barna sosial kompetanse, virkemidlene er i stor grad visuelle, med fargerike dukker og plansjer.

Dinoskolen har fått mye positiv omtale i mediene og foreldre på Stenbråten har vært positive til prosjektet, som de også har mulighet til å delta i.

For i tillegg til å sende lærerne på seks dagers Dinokurs, tilbyr skolen undervisning til foreldre.

I forrige runde var det ca. 20 deltagere og nytt kurs starter opp en gang etter påske.