– Gi flere innvandrere jobb i bydelen!

Abdullah Alsabeehg, som sitter i BU på Søndre Nordstrand, har foreslått at flere med minoritetsbakgrunn skal få jobb i bydelen.

Abdullah Alsabeehg, som sitter i BU på Søndre Nordstrand, har foreslått at flere med minoritetsbakgrunn skal få jobb i bydelen.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Hvordan skal folk med minoritetsbakgrunn få bedre innpass i lokalmiljøet sitt? – La dem få jobb i bydelen.

DEL

SØNDRE NORDSTRAND: Abdullah Alsabeehg, som representerer Arbeiderpartiet i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand, fremmer forslag om å øke antall ansatte med minoritetsbakgrunn i bydel Søndre Nordstrand.

Del på Facebook

Flere ledere

– Spesielt bør det rekrutteres flere til lederstillinger i bydelsadministrasjonen, sier han.

– Andel ansatte med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og blant lederstillinger må gjenspeile befolkningen i Oslo.

– Bydel Søndre Nordstrand er den bydelen i Oslo med høyest andel beboere med minoritetsbakgrunn. Det gir bydelen muligheter og fortrinn som vi ennå ikke har greid å dra fordeler av. Skal vi for eksempel kunne løse utfordringene knyttet til barnevernet i en flerkulturell bydel som vår, må bydelen rekruttere flere i administrasjonen med minoritetsbakgrunn, sier Alsabeehg.

Relevant utdannelse

– Flere av mine venner med minoritetsbakgrunn får ikke jobb etter fullført utdannelse. Arbeidsledigheten blant mennesker med minoritetsbakgrunn er større enn befolkningen for øvrig. Kommunen som arbeidsplass må brukes aktivt for å gi alle de samme mulighetene, sier Alsabeehg.

Ikke registrert

Etter at Abdullah Alsabeehg stilte spørsmål i BU om andel ansatte med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og i bydelen for øvrig, fikk han svar fra administrasjonen.

«Det er vanskelig å besvare spørsmålene da vi ikke foretar registrering av bakgrunn til våre ansatte. Hvem som skal regnes med i gruppen med minoritetsbakgrunn er også uklart og gjenstand for diskusjon.

Generelt kan vi si at det ikke er mange med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og i lederstillinger, men vi har noen få.

Ute i tjenesteapparatet, spesielt barnehagene og boligene, gjenspeiles befolkningssammensetningen blant de ansatte i stor grad, og vi har mange ansatte med ikke-vestlig bakgrunn.»

Artikkeltags