Publikum koste seg og fikk en god musikkopplevelse, samtidig som de støtter Soroptimistene sitt arbeid med skoleprosjekt i Gambia og Peru, Rosaprosjektet mot menneskehandel i samarbeid med Oslo krisesenter, samt «kvinne til kvinne» kurs, samlinger og opplevelsesturer for Ukrainske kvinner og minoritetskvinner i bydelen. I tillegg til hjelpeprosjekt for ukrainere og kvinner i Moldova , samt bidrag til Utdanningsfondet i Norgesunionen, Soroptimist Norway, som deler ut utdanningsstipend til kvinner.

I forbindelse med ut fredsprisutdelingen 2022, vil Soroptimistene på Nordstrand ta med nye beboere fra Ukraina til Nobel Fredssenter, hvor vi vil se utstillingen som settes opp 11. desember. I forbindelse med Nobels fredspris for 2022, som går til menneskerettsforkjemperen Ales Bialiatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

Klubben ønsker seg flere aktive kvinner som medlemmer, slik at vi kan hjelpe flere kvinner lokalt og internasjonalt. Ta kontakt hvis du har lyst til å bli med. Skriv til [email protected] og vi kontakter deg.

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb er en av 65 klubber i Norge, som hører til den verdensomspennende organisasjonen for kvinner Soroptimist International , som arbeider for å bedre kvinners stilling, fremme menneskerettigheter for alle, samt utvikle likhet og fred gjennom internasjonalforståelse og vennskap.

Hvert fjerde år fastsetter Soroptimist International programområder med mål som det skal arbeides mot. Målene følges opp i alle deler av organisasjonen, helt ned til klubbnivå.

Soroptimistene skal arbeide for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, egenkraftmobilisering og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Målene er tuftet på FNs bærekraftsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt:


1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
2. Bedre muligheter for økonomisk selvstendighet og bærekraftige
arbeidsvilkår for kvinner
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i
konfliktløsning
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø
og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Soroptimist International har rådgivende status i FN. Norgesunionen av Soroptimistklubber er tilsluttet FOKUS, FN-sambandet og UNICEF.

Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb har sine møter i Nordstrandhuset en gang pr måned .Vårt første møte er tirsdag 8. november klokken 18.30.