Bjart Turn må si nei til barn og unge. - Vi har 100 barn på venteliste, og det er kjipt å si nei til venner som vil turne sammen, sier Arne-Idar Johansen

Det er et skrikende behov for en turnhall i Østensjø Bydel. I dag er Gymnastikk -og turnforeningen Bjart spredd i flere gymsaler i bydelen.