- Vil bli husket som et historisk svik av Oslos politikere

Gruppeleder for Venstre i Oslo Bystyre, Hallstein Bjercke, er lite imponert av sine politikerkollegaer.